นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ ได้มอบหมายให้ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ร่วมกับกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครราชสีมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินโครงการปรับสภาพบ้านที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุฯ ให้กับนายพัทยา หาสูงเนิน ณ บ้านหนองขุ่นหมู่ที่ 4

07 ก.ย. 64