นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ โรงพยาบาลขามทะเลสอ มูลนิธิฮุก 31 จุดขามทะเลสอ ได้จัดโครงการฝึกอบรมการป้องกันการจมน้ำ ประจำปี 2564 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลขามทะเลสอ

10 ก.ย. 64