นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ร่วมกับทางโรงพยาบาลขามทะเลสอ ได้ทำการตรวจคันหาเชื้อโควิด-19 ให้กับแม่ค้า-พ่อค้า ตลาดสดเทศบาลฯ และ ตลาดไนท์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพ่อค้า แม่ค้า ตลอดจนผู้มาจับจ่ายซื้อสินค้า ด้วยวิธี แอนติเจน เทส คิท (ATK Rapid test) โดยโรงพยาบาลขามทะเลสอ ณ วัดหนองขุ่น โดยเทศบาลฯได้สนับสนุนชุดตรวจ ATK ในครั้งนี้ด้วย และได้รับการสนับสนุนหน้ากากอนามัยจากทีมงาน ท่านส.ส.ประเสริฐ จันทรรวงทอง มามอบให้กับผู้ตรวจหาเชื้อโควิด 19 กันทุกคน

13 ก.ย. 64