นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ ได้มอบหมายให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ไปมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม

27 ต.ค. 64