นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ ได้มอบหมายให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ไปร่วมเดินแจกเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลขามทะเลสอ ในรอบปีงบประมาณ 2564 ในรูปแบบของปฏิทิน ให้กับพี่ น้อง ประชาชน ในเขตเทศบาลฯ

13 ธ.ค. 64