นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ ได้มอบหมายให้นายธิติกร สุระพินิจ รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมคณะ ได้ร่วมกิจกรรมการจัดงานบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีอำเภอขามทะเลสอ ประจำปี 2564 ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีอำเภอขามทะเลสอ เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา

19 ธ.ค. 64