นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ ได้มอบหมายให้นายธิติกร สุระพินิจ รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ปภ.จว.นม. อปพร. ฮุก 31 จุดขามทะเลสอ ร่วมกับส่วนราชการอำเภอขามทะเลสอ ได้ทำพิธีเปิดจุดบริการประชาชนเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงของเทศกาลปีใหม่ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค. 2564 – 4 ม.ค. 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ 2 เทศบาลตำบลขามทะเลสอ

29 ธ.ค. 64