นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์โดยจัดให้มีการสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำดำหัวขอพรจากคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล

12 เม.ย. 61