นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันไหว้ศาลพระพรหม และ ศาลพระภูมิเจ้าที่ เพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงของการเริ่มต้นการทำงานในปีใหม่ 2565

10 ม.ค. 65