นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ ได้มอบหมายให้นายถนอม กอสูงเนิน ประธานสภาเทศบาลตำบลขามทะเลสอ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมคณะ ได้เข้าไปช่วยเหลือมอบอาหาร น้ำดื่ม สิ่งของจำเป็น พร้อมให้คำแนะนำกับผู้กักตัว ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ภายใต้สโลแกน เราจะไม่ทิ้งกัน เราจะสู้ไปด้วยกัน

19 ก.พ. 65