นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมคณะ ร่วมกับอำเภอขามทะเลสอ โรงพยาบาลขามทะเลสอ ได้ทำการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ให้กับพี่ น้อง ประชาชน ผู้ที่ไปใช้บริการตลาดสดเทศบาลตำบลขามทะเลสอ (ตลาดสีจาน) ระหว่างวันที่ 7 – 17 กุมภาพันธ์ 2565 และผู้ที่ใกล้ชิดรวมถึงคนในครอบครัวกับผู้ที่มีผลตรวจเป็นบวก รวมถึงเจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาล เมื่อช่วงบ่ายของวันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลขามทะเลสอ มีผู้มาขอรับบริการตรวจหาเชื้อ 344 คน พบผู้ติดเชื้อ 32 ราย จึงเข้าสู่ขบวนการรักษาตามขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการช่วยเหลือต่อไป

24 ก.พ. 65