นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมคณะ ร่วมกับโรงพยาบาลขามทะเลสอ ได้ทำการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ให้กับพ่อค้า แม่ค้า ตลาดสดเทศบาลฯ (ตลาดสีจาน) ตลาดเช้า ตลาดไนท์ ก่อนที่จะทำการเปิดตลาดในวันที่ 1 มีนาคม 2565 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับกลุ่ม พ่อค้า แม่ค้า รวมถึงผู้ที่จะมาจับจ่ายซื้อสินค้า ซึ่งมีผู้มาขอรับบริการตรวจหาเชื้อ 353 คน พบผู้ติดเชื้อ 22 ราย จึงเข้าสู่ขบวนการรักษาตามขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการช่วยเหลือต่อไป

28 ก.พ. 65