นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ ได้มอบหมายให้นายวรพรชัย ชาญสูงเนิน รองนายกเทศมนตรี นายถนอม กอสูงเนิน ประธานสภาเทศบาลตำบลขามทะเลสอ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมพนักงานเทศบาล ได้เข้าไปดำเนินการช่วยเหลือมอบอาหาร น้ำดื่ม สิ่งของจำเป็น พร้อมให้คำแนะนำกับผู้กักตัว ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ภายใต้สโลแกน เราจะไม่ทิ้งกัน เราจะสู้ไปด้วยกัน

09 มี.ค. 65