นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง ได้เปิดจุดบริการประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่ น้อง ประชาชนทั่วไป ระหว่างวันที่ 11 – 17 เม.ย. 2561 ณ หน้าอาคารป้องกันฯหลังเก่า

11 เม.ย. 61