นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ได้ร่วมเปิดจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 โดยร่วมกับ อำเภอขามทะเลสอ สถานีตำรวจภูธรขามทะเลสอ โรงพยาบาลขามทะเลสอ ส่วนราชการอำเภอขามทะเลสอ อปพร.เทศบาลตำบลขามทะเลสอ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่ น้อง ประชาชนทั่วไป ผู้เดินทางสัญจรในการเดินทางไปยังที่ต่างๆ ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2565 ณ บริเวณถนนสายโคกกรวด – โนนไทย หน้าอาคารป้องกันฯหลังเก่า โดยรับเกียรติจากนางสาวอรวรรณ มีใหม่ นายอำเภอขามทะเลสอ ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้

11 เม.ย. 65