นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ได้ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยขนบธรรมเนียมงานประเพณีวันสงกรานต์ พิธีลำดับแรกได้ร่วมกันไหว้ศาลพระพรหม และ ศาลพระภูมิเจ้าที่ เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันปีใหม่ไทย วันสงกรานต์ หลังจากนั้นได้จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและพิธีรดน้ำขอพร กับทางคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ตลอดจนผู้อาวุโสของหน่วยงาน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลขามทะเลสอ หลังจากเสร็จพิธีทุกท่านได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันด้วยกัน

12 เม.ย. 65