นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ร่วมมอบวีลแชร์ และสิ่งของเครื่องใช้ให้กับผู้พิการ

21 เม.ย. 65