นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน พนักงานเทศบาล พี่ น้อง ประชาชน ทั้ง 8 ชุมชน ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลขามทะเลสอ ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและมอบถุงยังชีพในครั้งนี้ ตลอดจนได้รับมอบถุงยังชีพและทุนการศึกษาจากหลวงปู่โชค อุตตฺโม และทุนการศึกษาจากพระอาจารย์ประสิทธิ์ ถิรธัมโม

25 เม.ย. 65