นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาล ได้เข้าร่วมกิจกรรมพิธีวางศิลาฤกษ์มณฑปหลวงพ่อขามทะเลสอและพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีอำเภอขามทะเลสอ ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีอำเภอขามทะเลสอ

09 มิ.ย. 65