นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ร่วมกับ พี่ น้อง ประชาชน ได้จัดทำโครงการจิตอาสาพัฒนาหมู่บ้าน ทางสาธารณะ สถานที่สาธารณะ

23 มิ.ย. 65