นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ ได้มอบหมายให้นายธิติกร สุระพินิจ รองนายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลร่วมกับ พี่ น้อง ประชาชน ในเขตเทศบาลฯ ได้จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลขามทะเลสอ

08 ก.ค. 65