นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ ได้มอบหมายให้นายธิติกร สุระพินิจ รองนายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พี่ น้อง ประชาชน ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565 โดยได้มอบถวายเทียนให้กับวัดต่างๆในเขตเทศบาลฯ

12 ก.ค. 65