นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ซึ่งร่วมกับปศุสัตว์อำเภอฯ และได้รับเกียรติจากนายชนะ ธรณีทอง นายอำเภอฯ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ มาเป็นประธานในพิธีเปิดฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัข – แมว

23 มี.ค. 61