นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ร่วมกับ พี่ น้อง ชาวชุมชนทั้ง 8 ชุมชน ได้จัดโครงการฝึกอบรมและเพิ่มศักยภาพประชาชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลขามทะเลสอ

19 ก.ค. 65