นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ โรงพยาบาลขามทะเลสอ ฮุก 31 จุดขามทะเลสอ ได้จัดโครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 (การป้องกันการจมน้ำในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี) ซึ่งในวันแรกเน้นการอบรมในเรื่องของ การป้องกันการจมน้ำในเด็กเล็ก ความปลอดภัยทางน้ำ แหล่งน้ำเสี่ยง การปฐมพยาบาล/CPR การช่วยเหลือผู้ตกน้ำ ตะโกน โยน ยื่น

03 ส.ค. 65