นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ โรงพยาบาลขามทะเลสอ ฮุก 31 จุดขามทะเลสอ ได้จัดโครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 (การป้องกันการจมน้ำในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี) ซึ่งในวันนี้เน้นการสอนในเรื่องของการลอยตัวในน้ำ

04 ส.ค. 65