นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ ได้มอบหมายให้นายธิติกร สุระพินิจ รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 (การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้า)

02 ก.ย. 65