นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ ได้มอบหมายให้นายพงษ์พันธ์ สัจจาคุณ ปลัดเทศบาลตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขฯ ของนักศึกษาวิทยาลัยนครราชสีมา

03 มี.ค. 61