นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 (การทำเกลือสปา)

07 ก.ย. 65