นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 (การทำยาดมสมุนไพรโบราณ)

09 ก.ย. 65