นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการชุมชน ผู้สูงอายุ ผู้ใหญ่บ้าน เด็กและเยาวชน ได้จัดโครงการวันรักต้นไม้ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยได้รับเกียรติจากนางสาวอรวรรณ มีใหม่ นายอำเภอขามทะเลสอ มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้ ณ บริเวณบ่อบำบัดน้ำเสียเทศบาลตำบลขามทะเลสอ

21 ต.ค. 65