นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ได้ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนสุขภาพอ่างเก็บน้ำหนองคู เพื่อเตรียมจัดงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทง

26 ต.ค. 65