นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ร่วมกับพี่ น้อง ชุมชนในเขตเทศบาลฯ ได้จัดโครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง “ชุมชนคนทำบัญชี เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน”

25 พ.ย. 65