นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยคุณธันย์ชนก มะลิขาว ภริยา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้ร่วมกันจัดโครงการมหกรรมส่งเสริมสุขภาพปรับสมดุลชีวิตยุค ๔.๐ ด้วยดนตรี กีฬา และความรัก ในวันพุธที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

14 ก.พ. 61