นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ ได้มอบหมายให้นายธนพล ปราณีตพลกรัง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลประชาชนทั่วไป อบจ.โคราช คัพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

28 ม.ค. 66