นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ ได้มอบหมายให้กองการศึกษาโดยเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขามทะเลสอ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมในโครงการพาน้องท่องโลกกว้าง ประจำปีการศึกษา 2566

03 ก.พ. 66