นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน พนักงานเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยเด็กๆและเยาวชน ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลขามทะเลสอ

05 เม.ย. 66