นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง ได้ร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมงานประเพณีวันสงกรานต์ โดยจัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและพิธีรดน้ำขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคล

12 เม.ย. 66