นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมกับ พี่ น้อง ประชาชน ในเขตเทศบาลฯ ได้จัดโครงการป้องกันระงับโรคติดต่อและไม่ติดต่อชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 “การดูแลสุขภาพตามหลักยา 8 ขนาน”

20 เม.ย. 66