นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ คุณธันย์ชนก มะลิขาว ภริยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2566 โดยได้นิมนต์พระมาทำพิธีสวดและถวายภัตตาหารเพล เป็นความเป็นสิริมงคล

24 เม.ย. 66