นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่ พี่ น้อง ประชาชน ได้ร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ในโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำพื้นที่ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา PM 2.5 ภายใต้โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มีผระทบต่อสุขภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

26 เม.ย. 66