นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ ได้มอบหมายให้นายธิติกร สุระพินิจ รองนายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล เป็นผู้แทนของหน่วยงาน ได้ร่วมกิจกรรมงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในพิธีทำบุญตักบาตร (ข้าวสาร อาหารแห้ง) และ พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ

06 พ.ค. 66