นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ร่วมกับที่ว่าการอำเภอขามทะเลสอ ส่วนราชการ ภาครัฐ – เอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พี่ น้อง ประชาชน ได้ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2566 ซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 14 พ.ค. 2566 นี้

09 พ.ค. 66