นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ ได้มอบหมายให้สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

27 พ.ค. 66