นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ ได้มอบหมายให้พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ เป็นผู้แทนของหน่วยงาน เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี กับพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

03 มิ.ย. 66