นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเนื่องในวันป่าชุมชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ บริเวณบ่อบำบัดน้ำเสียเทศบาลฯ

06 มิ.ย. 66