นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ได้มาร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2560 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอขามทะเลสอ

23 ต.ค. 60

นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ได้มาร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2560 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอขามทะเลสอ