นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมกับโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา ได้จัดโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566 เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงการคัดแยกขยะตามหลัก 3 Rs

21 มิ.ย. 66