นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ได้จัดให้มีการประชุมของกรรมการชุมชน ทั้ง 4 หมู่บ้าน (หนองคู สีจาน หนองขุ่น พวงพยอม) เพื่อให้รับทราบถึงบทบาทหน้าที่ตลอดจนชี้แจงมอบหมายนโยบายการทำงาน ตลอดจนแนะนำตัวทำความรู้จักกัน

29 มิ.ย. 66