นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ ได้มอบหมายให้นายธิติกร สุระพินิจ รองนายกเทศมนตรีฯ ร่วมกับกองการศึกษา พนักงานเทศบาล ได้จัดโครงการวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขามทะเลสอ

29 มิ.ย. 66